На 25.01.2009 г. в Благоевград се състоя кръгла маса на тема “Информационните и комуникационни технологии за ускорено развитие на България, на основата на икономиката на знанието и услугите – за по-добър живот на хората, и за по-ефективно интегриране на страната в Европейския съюз”. Организатори на това събитие са ГЕРБ (Граждани за Европейско Развитие на България) и фондация Ханс Зайдел. Continue reading