Прилагам малко код (regular expression), който може да Ви бъде полезен, ако искате да поставите lightbox на снимките в чист HTML.

Посредством този регулярен израз всички img тагове, които имате във вашият HTML ще бъдат заменени от img tag с добавен линк към по-голяма версия на снимката (ако имате таква разбира се) и атрибут rel=”lightbox[roadtrip]”. Това е много удобно ако имате големи HTML страници и в последствие ви трябва да добавите галерия към тях.

Continue reading

Често се налага да ползваме в една страница двете библиотеки, най-често това се налага ако поставим lightbox, а страницата ни ползва jQuery.

Има две възможни решения на този проблем.

Continue reading

Наскоро се появи нова платформа за изграждане и хостване на малки уеб сайтове, която ми направи много приятно впечатление с иноватовните идей при създаването на и управлението на интернет страници.

Continue reading

Последните стандарти не позволяват използването на височина 100% (height: 100%), което довежда до големи главоболия при реализирането на голяма част от дизайните. Разбира се дизайнерите предпочитат да използват цялото поле на екрана, дори да няма достатъчно съдържание, за да го запълни и това довежда до големи главоболия за разработчиците. Вариантите за реализиране са 2, единият е използването на javascript, а другият използването на height:100% въпреки че не е позволено. Разбира се и двата варианта имат редица недостатъци. Continue reading