Често се налага да ползваме в една страница двете библиотеки, най-често това се налага ако поставим lightbox, а страницата ни ползва jQuery.

Има две възможни решения на този проблем.

Continue reading