Какво е Бъдеща стойност (Future Value): Стойността на даден паричен поток напред във времето след като той е бил сложно олихвен, с определен лихвен процент. Звучи сложно, но реално на който му трябва тази формула не му е нужно да се обяснява какво представлява 🙂

Continue reading