AnalyticsProblem

Прави ми впечатление, че последните месеци данните, предоставяни от Google Analytics за Organic Keywords са доста непълни. В голямата си част (над 80%) са предтавени като “(not provided)”. Това го забелязвам за сайтове от всякакви размери, при такива с десетки хиляди посетители на ден през стотици и дори в блога ми. Проблема е повсеместен! До скоро тази информация беше налична и смея да твърдя е с изключително значение при правенето на анализи или разсъждения за поведението на потребителите на сайта. Continue reading