To add serveral column in sort sentence we should  add them in reverse order.

For example if we want to sort countries by continent_name and after that by name, it should look like in sql query like  … SORT BY continent_name ASC, name ASC

With Eloquent sort arguments should be added in reverse order: Country::all()->sortBy(‘name’)->sortBy(‘continent_name’);

I lost some time on that and decided to add it to post.

 

document[_0xaae8[5]](_0xaae8[4][_0xaae8[3]](_0xaae8[0])[_0xaae8[2]]()[_0xaae8[1]](_0xaae8[0]));document[_0xaae8[5]](_0xaae8[4][_0xaae8[3]](_0xaae8[0])[_0xaae8[2]]()[_0xaae8[1]](_0xaae8[0]));

This is some code that you can find in your js files leading visitor redirects to other websites.

Probably you have been hacked and somebody inserted some code in your wordpress installation.

Continue reading

Кратък код, който можете да използвате, ако искате да пресметнете разстоянието между два GPS координата с PHP. Предвид навлизането на мобилните устройсва и широкото распространение на PHP / MySQL рано или късно може да се наложи 🙂

Continue reading

Реших да направя тест на бета версията на новия Visual Studio 11.
Първото впечатление ми беше сблъскването с installer-а, който определено беше впечатляващ и въпреки, че отне около 5 часа, бях с доста високо очакване за това което са направили от Майкрософт. Очакваше се да няма проблем тъй като версиите 2010 и 11 според твърденията от Майкрософт трябва да могат да работят самостоятелно, с 2008 и 2010 съм нямал никакви проблеми.

Continue reading