Използването на фреймове, беше особено популярно преди 7-10 години, но от тогава насам нещата много се промениха. Основното приложение на фреймовете беше за реализиране на дизайни с рамкова структура или да се спестят заявки за съдържание, което не е често променящо се. От появата на Ajax технологията фреймовете отстъпиха основните си приложения, защото при използването на Ajax функционалносттите са много по-голями, а също така и възможностите за динамичността на съдържанието са много по-добри.

Друг недостатък на фреймовете са намалените им SEO възможности, тук разбира се може да се поспори, но от моя опит мога да кажа, че сайтовете използващи фреймове са с по-ниски резултати. Допустимо и препоръчително е използването на фреймове при реализацията на cross domain логване в сайта, пример за такова са серията сайтове на google (analytics, webmaster tools …) и много други, които използват форма за вход, която е във фрейм.

При интеграция на голяма част от booking системи и подобни услуги също се налага използването на фреймове, за поставянето им във Вашия сайт, но препоръчвам ако е  предоставена възможност за изграждане собствен интерфейс посредством RSS или друг ресурс, да се възползвате, защото със сигурност това уникално съдържание ще доведе само позитиви за Вашият сайт.