Какво е Бъдеща стойност (Future Value): Стойността на даден паричен поток напред във времето след като той е бил сложно олихвен, с определен лихвен процент. Звучи сложно, но реално на който му трябва тази формула не му е нужно да се обяснява какво представлява 🙂

Excel предоставя възможност да изчисляваме Future Value посредством функцията FV. За да изчислите бъдещата стойност с PHP можете да използвате следните идеи:

Нека да разгледаме следния пример:

нека да внасяме 100 лв. в продължение на 12 месеца като лихвения процент годишно е 12% (защото ще бъде по лесно за смятане). След внасянето и олихвянето на края ще имаме 1280.93 лв. Защото:

1-ва вноска е равна на: 100*(1+0.01)^(12-1+1) където:

100 е месечната вноска

1 си е едно

0.01 е частта от процента в случая 1%

12 е общият брой вноски

1 е номерът на поредната вноска, в случаят първата

1 отново си е едно

2-ра вноска100*(1+0.01)^(12-2+1)

3-та … идентични, стойността, която се променя е номера на вноската. Нека да се отбележи че този вариант е ако плащанията започват в началото на периода.

реализация с PHP:

$nTotalPeriod = 12;
$nValue = 0;
$nPercent = 12/100;
$nPercentPart = $nPercent/$nTotalPeriod;
$nInstalment = 100;

for($i = 1; $i <= $nTotalPeriod; $i++){
$nValue = $nValue + pow((1 + $nPercentPart), ($nTotalPeriod-$i+1));
}
$nTotalValue = $nInstalment * $nValue;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.