AnalyticsProblem

Прави ми впечатление, че последните месеци данните, предоставяни от Google Analytics за Organic Keywords са доста непълни. В голямата си част (над 80%) са предтавени като “(not provided)”. Това го забелязвам за сайтове от всякакви размери, при такива с десетки хиляди посетители на ден през стотици и дори в блога ми. Проблема е повсеместен! До скоро тази информация беше налична и смея да твърдя е с изключително значение при правенето на анализи или разсъждения за поведението на потребителите на сайта.

След като проблема беше наличен и установен направих кратък рисърч на какво се дължи посочената нередност:

1. От 2011 Google са стратирали политика на намаляване на предаваните ключови думи към отчетите в Analytics за случаите на използване на сигурна Google свързаност, което явно към конкретния момент е в някакъв върхов момент. Какво ще рече сигурна Google свързаност:

  • Търсене докато сме логнати в профил в някоя от системите в Google (Gmail, G+, Youtube, AdWords …)
  • Използване на последните версии на браузърите Firefox и Chrome
  • Избор на тази настройка при търсене от страна на потребителите

Какво означава това? Мисля, че в крайна сметка няма да имаме никаква информация за търсените думи, или поне няма да я имаме безплатно.

2. Какво можем да направим по въпроса? Има предложени трикове и похвати, с които можем да измъкнем ценна информация от посетителите.

  • Да използваме таргетирани ландинг страници (тук можете да прочетете как да стане това http://econsultancy.com/blog/8342-how-to-steal-some-not-provided-data-back-from-google)
  • Да използваме Trafiic Sources Data – тези данни със сигурност няма да са полезни, ако са за уеб сайт, който е натовавен, но за слабо натоварени уеб сайтове може да даде обща представа за ситуацията.
  • Да използваме AdWords Data – при платените търсения няма ограничение, както за всички е ясно … така, че може да се експериментира с информацията, която идва от платени резултати и считаме, че тя е близко до органичната. Лично аз нямам сравнение и ще съм благодарен, ако някой даде повече информация за този тип съпоставяне?
  • Да използваме Google Webmaster Tool – информацията, която е предоставена от инструмента дава възможност за обобщена информация за ключовите думи, без да имаме съпоставка за поведението на посетителите (Bounce Rate, Visit Duration, New/Returning …)

В заключение става ясно, че с ограничаването/премахването на тази информация от Google Analytics ще се повишат усилията, които трябва да правим, за да постигнем желание анализ-ефект-оптимизация

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.