На 06.06.2011 бяха обявени участниците в конкурса Web Awards 2011.

Тази година отново проектите са разделени в три групи: Браншови награди, Медийни награди,  Професионални награди. Броят на участниците отново е доста голям (216) и праввят впечатление големият брой интересни проекти.

Тази година отново имам честта да участвам в оценяването на проектите в категория “Професионални награди”, за което благодаря на огранизаторите на конкурса и искам да ги поздравя за полаганите усилия за организирането на толкова мащабен уеб конкурс в рамките на България!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.